Zavřít

Registrace
NAPIŠTE NÁM

Ochrana soukromí

Sběr dat

Od uživatelů jsou sbírány následující údaje: jméno, příjmení a email. Uživatel, který se registruje a přihlásí se před vložením komentáře, souhlasí s tím, že jeho jméno a příjmení budou viditelné u komentářů. Emailová adresa není veřejný údaj a slouží čistě pro účely identifikace pro provozovatele. Po přihlášení jsou vystaveny cookies, které slouží také pro účely identifikace.

Komentáře

Základní druhy informací jsou hodnocení firem (ty obsahují hodnotící procento, popis, pozitivní a negativní doplňky), platy (zahrnují částku měsíční plat, bonus, typ a forma smlouvy) a pohovory (úroveň obtížnosti, popis pohovoru, nejtěžší otázka). U každého komentáře je ještě požadováno doplnění roku zaměstnání v dané firmě a uvedení pozice, k níž se komentář vztahuje.

Zaměstnavatelé

Všechny komentáře jsou shromažďovány samotnými uživateli, a pokud neporušují pravidla vkládání, zůstávají v platnosti. Pokud chce firma/zaměstnavatel reagovat na komentář, může tak učinit buď vložením vlastního komentáře dle pravidel, anebo kontaktovat provozovatele prostřednictvím kontaktního formuláře.

Soukromí

Mimo server provozovatele nejsou tato data poskytována žádné jiné třetí straně. Pokud uživatel sám nezvolí formu registrace a přihlášení pod svým jménem, nikdo, tedy ani provozovatel, nebude znát jeho skutečnou identitu.

Odpovědnost

Provozovatel serveru nenese odpovědnost za obsah příspěvků, hodnocení a obsah poskytovaný a vkládaný uživateli, stejně tak nenese odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé uživateli nebo jakékoliv jiné třetí straně z užití informací získaných na serveru, nebo vložením informací na server.

  1. Uživatel prohlašuje, že jím poskytnuté údaje jsou pravdivé a nejsou zavádějící, ani klamavé, nebo takto v profilových informacích, v nabídkách a poptávkách, nebo aukcích nepůsobí.
  2. Za poskytnuté informace odpovídá uživatel, který je na server uložil.
  3. Uživatel výslovně souhlasí s tím, že jím poskytnuté informace mohou být veřejně přístupné.

Twitter Facebook Google+


Spr·vn· pr·ce