Zavřít

Registrace
NAPIŠTE NÁM

Pravidla používání

Sdílejte pravdivé údaje

Pokud přidáváte hodnocení, platy či pohovory k firmě, dělejte to tak, aby to bylo užitečné pro ostatní. Užitečné budou pouze pravdivé a reálné informace, založené na vašich zkušenostech, ať už přímo z práce v dané firmě, nebo získané během pohovoru. Pokud se prokáže, že komentář se nezakládá na pravdě, bude smazán.

Zkuste být vyvážení

Kritizovat umí každý. Zkuste vždy ve vašem názoru najít i dobrý pohled a přinést vyváženost do vašeho komentáře. Jedině tak má šanci na to, aby ostatní zaujal. Pokud by se prokázalo, že se jedná o úmyslné poškozování, bude komentář smazán.

Buďte v komentářích slušní

Vyjádřit svůj nesouhlas lze slušně a bez nadávek. Máte plné právo být nespokojeni a říci, co si o svém bývalém nebo současném zaměstnanci myslíte, ale čiňte tak bez sprostých slov a osobních útoků. Pokud bude váš komentář obsahovat sprostá slova, bude smazán.

Pozor na citlivé údaje

Součástí vaší smlouvy, ať už současné nebo bývalé, mohou být body, které vám zakazují sdělovat důvěrné informace o vaší firmě, vaší práci nebo o dalších náležitostech. Ujistěte se při vkládání údajů, zda tyto body neporušujete.

Dobrý pravopis pomáhá

Váha vašeho komentáře bude největší, když komentář bude nejen fakticky zajímavý a přínosný, ale také bez pravopisných chyb, překlepů či nesmyslných výrazů. Pokud vložíte komentář jako registrovaný a přihlášený uživatel, můžete po odeslání vaše hodnocení opravit.

S poctivostí nejdál dojdeš

Chceme, aby vaše komentáře byly takové, které mluví za vás. Tedy nikoli takové, za které vám někdo zaplatil. Pokud by se prokázalo, že za komentář – ať už pozitivní nebo negativní – vám bylo zaplaceno, bude komentář smazán.

Vyjadřujte se k tématu

Komentáře slouží k tomu, aby tematickou formou vypovídaly o dané firmě. Pokud bude komentář obsahovat jiné typy informací, bude se jednat například o propagaci jiných stránek či mluvit o tématech nesouvisejících s webem, bude smazán.

Twitter Facebook Google+


Spr·vn· pr·ce